Rodo PL

Informacja

W związku z tym, że 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest w zakładce RODO.


Zgoda

1. Administratorem Pan/i danych osobowych oraz danych pozostałych zgłoszonych przez Pana/ią uczestników danej Usługi turystycznej jest AM Consulting Anna Marzec, z siedzibą Kokotów 732, 32-002 Węgrzce Wielkie, NIP 9451418746, wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem Z/26/2018

2. Dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz rezerwacji, wyraża Pani/Pan na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz danych pozostałych zgłoszonych przez Panią/Pana uczestników danej Usługi turystycznej przez administratora określonego w pkt. 1, w celu realizacji Pani/Pana zgłoszenia.

3. Jednocześnie dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz rezerwacji potwierdza Pani/Pan, że ma świadomość tego, że dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu zostaną wykorzystane w celach rejestracji Pani/Pana oraz pozostałych zgłoszonych przez Panią/Pana uczestników danej Usługi turystycznej jako Klienta (uczestnika imprezy turystycznej organizowanej przez AM Consulting Anna Marzec, z siedzibą ul. Podcegielnia 495, 32-003 Podłęże), ponieważ przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji Pani/Pana zgłoszenia i wyraża Pani/Pan na to zgodę.

4. Potwierdza Pani/Pan, że jest świadomy praw wynikających z postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) umieszczonych w klauzuli informacyjnej.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorami Pana/Pani danych osobowych oraz danych pozostałych zgłoszonych przez Panią/Pana uczestników danej Usługi turystycznej umieszczonych lub dołączonych do dokumentu zgłoszenia/rezerwacji usługi turystycznej, jest AM Consulting Anna Marzec, z siedzibą Kokotów 732, 32-002 Węgrzce Wielkie, NIP 9451418746, wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem Z/26/2018 (Organizator).

2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych oraz Inspektora Ochrony Danych dostępne są na witrynie internetowej Organizatora.

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Pani/Pana zgłoszenia.

4. Celem przetwarzania przez Organizatora Pani/Pana danych osobowych oraz danych pozostałych zgłoszonych przez Panią/Pana uczestników podróży, na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest wyłącznie zawarcie z Panią/Panem umowy o usługę turystyczną oraz przygotowanie i realizacja zamówionej usługi turystycznej na podstawie zamówienia złożonego przez Panią/Pana bezpośrednio lub telefonicznie w Biurze Obsługi Organizatora lub w systemie rezerwacji udostępnionym na witrynie internetowej Organizatora - wówczas dodatkowo przetwarzamy Pani/Pana dane dla celów wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5. Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora także w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. w zakresie danych niezbędnych do wystawienia paragonu lub faktury), a także dla realizacji tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych i Pani/Pana jako Klienta, którym jest zapewnienie Pani/Panu ułatwienia w dokonywaniu zakupów usług turystycznych świadczonych przez Organizatora, zapewnienie bezpieczeństwa transakcji, umożliwienie dokonania płatności różnymi kanałami, rozliczenia z operatorem płatności, dochodzenie lub ochrona przed roszczeniami, archiwizowanie danych i dokumentów, przedstawiania Pani/Panu ofert marketingowych Organizatora, badanie Pani/Pana satysfakcji czy umożliwienia udziału w akcjach promocyjnych i konkursach organizowanych przez Organizatora, prowadzenia analiz i statystyk, badania Pani/Pana zachowania na stronach internetowych (oglądanych stronach internetowych lub treściach oglądanych na takich stronach). Podczas realizowania kampanii marketingowych może dochodzić do profilowania Pani/Pana danych osobowych, którego celem jest dostosowanie oferty handlowej do Pani/Pana zainteresowań i potrzeb. Tworzone kampanie reklamowe mogą zawierać indywidualnie dobrane oferty i rabaty dedykowane tylko dla Pani/Pana, które nie będą dostępne dla innych Klientów Organizatora.

6. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Zgoda ta może zostać cofnięta w każdym czasie. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Organizatora innym podmiotom: w tym liniom lotniczym, przewoźnikom autokarowym lub promowym, hotelom, podmiotowi trzeciemu świadczącemu usługi ubezpieczeniowe, Organizatorom turystyki współpracującym z Organizatorem przy realizacji zamówionej przez Panią/Pana usługi turystycznej, agentom współpracującym z Organizatorem turystyki na podstawie umów agencyjnych oraz innym kontrahentom zagranicznym w zakresie niezbędnym do realizacji zamówionej przez Panią/Pana usługi turystycznej.

7. W przypadku wyboru opcji ubezpieczenia podane w formularzu Pani/Pana dane osobowe oraz dane pozostałych uczestników podróży są przekazywane podmiotowi trzeciemu świadczącemu usługi ubezpieczeniowe w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia i są niezbędne do objęcia ochroną ubezpieczeniową. Szczegółowa informacja dotycząca celów, podstaw prawnych i zasad przetwarzania danych osobowych przez ubezpieczyciela, dostępna jest zawsze dla Klienta Organizatora przed złożeniem zamówienia/rezerwacji na witrynie internetowej Organizatora.

8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu nieograniczone prawo do dostępu do treści przekazanych Organizatorowi danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pana/Pani zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Cofnięcie zgody oraz zażądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zgłoszenia oraz realizacji usługi turystycznej, a następnie na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń i po tym czasie usunięte.